Ivan Štalec

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Oris življenja

Profesor Ivan Štalec
Enlarge
Profesor Ivan Štalec

Ivan Štalec se je rodil 23. decembra 19l0 v Dolenji vasi nad Škofjo Loko kot tretji otrok kasneje dvanajstčlanske družine. V tem času je obiskoval klasično gimnazijo v Kranju, kjer je leta 1930 tudi maturiral. V jeseni istega leta se je vpisal na filozofsko fakulteto v Ljubljani in leta l934 diplomiral iz matematike in fizike. Med šolanjem je ves čas, od drugega razreda dalje, inštruiral. Po odsluženi vojaščini je leta 1935 nastopil službo na samoupravni gimnaziji v Murski Soboti (višjo gimnazijo je ustanovila in financirala občina). Naslednje leto je bil prestavljen v Ljubljano in dodeljen I. državni gimnaziji (realni) v Vegovi ulici; tam je poučeval do konca vojne, julija 1945 pa je odšel na novoustanovljeno gimnazijo v Trbovljah, kjer je ostal do leta 1951. 0d tega leta ga zopet srečamo na 1. gimnaziji v Ljubljani v Vegovi ulici oziroma za Bežigradom, kjer je bil leta 1975 upokojen. Umrl je 14.junija 1994 v Ljubljani.

Dejavnost profesorja Štalca je bila zelo mnogovrstna in obsežna. Na šoli je vodil matematični krožek, bil je mentor mnogim mladim profesorjem, sestavljal je urnike in bil varuh fizikalnega kabineta. V letih od 1949 do 1951 je bil pomožni inšpektor za trboveljski in celjski okraj ter za Ljubljano z okolico; nekaj let je bil urednik Obzornika za matematiko in fiziko, nekaj časa predavatelj metodike fizike na Pedagoški akademiji in nato predavatelj metodike fizike in matematike na ljubljanski univerzi. Sodeloval je pri sestavljanju učnih načrtov, bil je član komisije za republiško tekmovanje iz matematike in predavatelj na seminarjih za fizikalno eksperimentiranje. Bil je pisec mnogih učbenikov, kot je razvidno iz njegove bibliografije, poleg tega je recenziral približno štirideset šolskih učbenikov. Pri svojem delu je bil vedno zelo vesten in dosleden in kot pedagog izjemno uspešen. Za svoje delo je prejel tudi več priznanj in odlikovanj.

Bibliografija

Učbeniki in zbirke vaj

 1. Matematika : splošno izobraževalna šola, 2. stopnja, Ljubljana, Dopisna delavska univerza 1959.
 2. Poglobitvena matematika za 1. razred ekonomske srednje šole, Ljubljana, Dopisna delavska univerza 1961.
 3. Tehniško računstvo - 1.del, Ljubljana, Dopisna delavska univerza 1961.
 4. Tehniško računstvo - 2.del, Ljubljana, Dopisna delavska univerza 1961.
 5. Zbirka vaj iz aritmetike, algebre in analize za 1.razred gimnazije, Ljubljana, DZS 1970.
 6. Zbirka vaj iz aritmetike, algebre in analize za 2.razred gimnazije, Ljubljana, DZS 1970.
 7. Zbirka vaj iz aritmetike, algebre in analize za 3.razred gimnazije (soavtorji), Ljubljana, DZS 1972.
 8. Zbirka vaj iz aritmetike, algebre in analize za 4.razred gimnazije, Ljubljana, DZS 1973.
 9. Matematika za 7.razred osnovne šole, Ljubljana, Dopisna delavska univerza 1974.
 10. Matematika za 8.razred osnovne šole, Ljubljana, Dopisna delavska univerza 1971.
 11. Matematika za prvi razred tehniških šol, Ljubljana, DZS 1973.
 12. Matematika za drugi razred tehniških šol, Ljubljana, DZS 1974.
 13. Matematika za tretji razred tehniških šol, Ljubljana, DZS 1975.
 14. Matematika za četri razred tehniških šol, Ljubljana, DZS 1976.

Matematika za srednje usmerjeno izobraževanje:

 1. Linearna funcija. Odvod, Ljubljana, Zavod SRS za šolstvo 1977.
 2. Polinomi. Racionalne funkcije. Korenske funkcije, Ljubljana, Zavod SRS za šol. 1977.
 3. Algebrske funkcije. Krivulje drugega reda, Ljubljana, DDU Univerzum 1977.
 4. Kotne funkcije, Ljubljana, DDU Univerzum 1977.

Kot soavtor:

 1. Fizikalne vaje (soavtor F. Plevnik), Ljubljana, Zavod za prosv.-pedag. službo 1961.
 2. Fizika za 7.razred osnovnih šol (soavtorja F. Kvaternik, A. Žabkar), Ljubljana, DZS 1962.
 3. Fizika za 8.razred osnovnih šol (soavtorja F. Kvaternik, A. Žabkar), Ljubljana, DZS 1963.
 4. Bronštejn-Semendjajev mat. priročnik za ižinirje in slušatelje teh. visokih šol (dokončal delo A.Žabkarja), Ljubljana, Tehniška založba Slovenije 1963-1965.
 5. Geometrija za 1. in 2. razred gimnazije (soavtor I. Pucelj), Maribor, Založba obzorja 1966-70.
 6. Matematika za 1., 2. in 3. razred ekonomskih srednjih šol (soavtor V. Pilgram), Ljubljana, Dopisna delavska univerza 1970-1974.
 7. Matematika I: Izbrana poglavja za poklicno administrativno šolo (soavtor V. Pilgram), Ljubljana, Dopisna delavska univerza 1978.
 8. Leksikon : Matematika (A.Vadnal), Ljubljana, Cankarjeva založba 1980.


Vir

Vagaja, Marjan:Življenski jubilej profesorja Ivana Štalca, Obzornik za matematiko in fiziko 6, Ljubljana 1980.

Osebna orodja