Iteracija

Iz MaFiRaWiki

 • Pojem iteracija izhaja iz latinske besede iterum, kar v prevodu pomenu ponovno, zopet.


Program v katerem koli programskem jeziku sestavljajo;

 • Stavki
 • Zanke
 • ...

Program v katerem koli programskem jeziku je praviloma sestavljen iz stavkov.

Pogosto stavke vpletemo v zanke. Kolikokrat se zanka izvede = število ponavljanj zanke ali število iteracij

Zgled 1:

Največji skupni delitelj dveh pozitivnih celih števil

Največji delitelj dveh pozitivnih celih celih je največje celo število, ki deli obe števili.

NSD(a,b) = \left\{ \begin{matrix} b\qquad\qquad\qquad\quad & ;\ a\ mod\ b = 0 \\ NSD(b, a\ mod\ b) & ;\ sicer\qquad\quad \end{matrix}\right\}

 1. // najvecji skupni delitelj dveh celih stevil
 2. public class N_S_D_I
 3. {
 4. public static int n_s_d_i(int stevilo_a, int stevilo_b)
 5. {
 6. int stevilo_pom ;
 7. while (stevilo_a % stevilo_b != 0)
 8. {
 9. stevilo_pom = stevilo_a ;
 10. stevilo_a = stevilo_b ;
 11. stevilo_b = stevilo_pom % stevilo_b ;
 12. }
 13. return stevilo_b ;
 14. }
 15.  
 16. public static void main(String[] args)
 17. {
 18. String niz_stevilo_a ;
 19. String niz_stevilo_b ;
 20. int stevilo_a ;
 21. int stevilo_b ;
 22. niz_stevilo_a = args[0] ;
 23. niz_stevilo_b = args[1] ;
 24. stevilo_a = Integer.parseInt(niz_stevilo_a);
 25. stevilo_b = Integer.parseInt(niz_stevilo_b);
 26. System.out.println() ;
 27. System.out.println( " Najvecji skupni delitelj stevil " + stevilo_a + " in " + stevilo_b +
 28. " je stevilo: " + n_s_d_i(stevilo_a, stevilo_b) + " .") ;
 29. System.out.println() ;
 30. }
 31. }

 1. // najvecji skupni delitelj dveh celih stevil
 2. public class N_S_D_R
 3. {
 4. public static int n_s_d_r(int stevilo_a, int stevilo_b)
 5. {
 6. if (stevilo_a % stevilo_b == 0)
 7. return stevilo_b ;
 8. else
 9. return n_s_d_r(stevilo_b, stevilo_a % stevilo_b);
 10. }
 11.  
 12. public static void main(String[] args)
 13. {
 14. String niz_stevilo_a ;
 15. String niz_stevilo_b ;
 16. int stevilo_a ;
 17. int stevilo_b ;
 18. niz_stevilo_a = args[0] ;
 19. niz_stevilo_b = args[1] ;
 20. stevilo_a = Integer.parseInt(niz_stevilo_a);
 21. stevilo_b = Integer.parseInt(niz_stevilo_b);
 22. System.out.println() ;
 23. System.out.println( " Najvecji skupni delitelj stevil " + stevilo_a + " in " + stevilo_b +
 24. " je stevilo: " + n_s_d_r(stevilo_a, stevilo_b) + " .") ;
 25. System.out.println() ;
 26. }
 27. }

Zgled 2:

Fibonacijevo zaporedje

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

 1. // Fibonacijevo zaporedje
 2. public class Fibonaci_I
 3. {
 4. // izracunajmo n -ti clen Fibonacijevega zaporedja -iterativno
 5. public static int fibonaci_n_i(int stevilo_n)
 6. {
 7. int stevilo_fibonaci_1 ;
 8. int stevilo_fibonaci_2 ;
 9. int stevilo_fibonaci ;
 10. int stevilo_pom ;
 11. int clen_zap ;
 12. stevilo_fibonaci_1 = 1 ;
 13. stevilo_fibonaci_2 = 1 ;
 14. clen_zap = 2 ;
 15.  
 16. while (clen_zap < stevilo_n )
 17. {
 18. clen_zap = clen_zap + 1 ;
 19. stevilo_pom = stevilo_fibonaci_2 ;
 20. stevilo_fibonaci_2 = stevilo_fibonaci_1 + stevilo_fibonaci_2 ;
 21. stevilo_fibonaci_1 = stevilo_pom ;
 22. }
 23. stevilo_fibonaci = stevilo_fibonaci_2 ;
 24. return stevilo_fibonaci ;
 25. }
 26.  
 27. public static void main(String[] args)
 28. {
 29. String niz_stevilo_n ;
 30. int stevilo_n ;
 31. niz_stevilo_n = args[0] ;
 32. stevilo_n = Integer.parseInt(niz_stevilo_n);
 33. System.out.println() ;
 34. System.out.println(stevilo_n + " -ti clen fibonacijevega zaporedja: " + fibonaci_n_i(stevilo_n) + " . ") ;
 35. System.out.println() ;
 36. }
 37. }

 1. // Fibonacijevo zaporedje
 2. public class Fibonaci_R
 3. {
 4. // izracunajmo n -ti clen Fibonacijevega zaporedja -z rekurzijo
 5. public static int fibonaci_n_r(int stevilo_n)
 6. {
 7. int stevilo_fibonaci ;
 8. if (stevilo_n == 1 || stevilo_n == 2)
 9. {
 10. stevilo_fibonaci = 1 ;
 11. }
 12. else
 13. {
 14. stevilo_fibonaci = fibonaci_n_r(stevilo_n - 1) + fibonaci_n_r(stevilo_n - 2) ;
 15. }
 16. return stevilo_fibonaci ;
 17. }
 18.  
 19. public static void main(String[] args)
 20. {
 21. String niz_stevilo_n ;
 22. int stevilo_n ;
 23. niz_stevilo_n = args[0] ;
 24. stevilo_n = Integer.parseInt(niz_stevilo_n);
 25. System.out.println() ;
 26. System.out.println(stevilo_n + " -ti clen fibonacijevega zaporedja: " + fibonaci_n_r(stevilo_n) + " . ") ;
 27. System.out.println() ;
 28. }
 29. }
Osebna orodja