Ipconfig (Windows)

Iz MaFiRaWiki

To je osnoven program za preverjanje nastavitev in kontrole na TCP/IP mreži, ki deluje brez grafičnega vmesnika, zato ga moramo zaganjati v terminalskem oknu Command.

Ipconfig izpiše trenutno TCP/IP konfiguracijo računalnika, ter osveži protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) in nastavitve DNS (Domain Name System).


Sintaksa

Program zaženemo z ukazno vrstico:


ipconfig

Če uporabljamo ipconfig brez parametrov, se prikaže:

  • IP naslov,
  • maska podomrežja in
  • privzeti prehod za vse kartice.


ipconfig /all

V tem primeru se nam na zaslonu izpišejo čisto vsi podatki povezani z nastavitvami TCP/IP protokola. Torej na zaslonu se nam prikaže polna konfiguracija TCP/IP za vse kartice.


V primeru težav je uporaben parameter ipconfig /release, ki odstrani Ip številko iz sistema in vse z njo povezane nastavitve. Ponovno povezavo pridobimo s stikalom ipconfig /renew, ki nam obnovi ip številko.

Glej tudi

Osebna orodja