Incidenčna struktura

Iz MaFiRaWiki

Incidenčna struktura je trojica (P,\mathcal{B},I), kjer sta P in \mathcal{B} množici, I pa je relacija incidence: IP × \mathcal{B}.

Elementom množice P rečemo točke, elementom \mathcal{B} bloki (v posebnih incidenčnih strukturah tudi premice), elementom I pa praporji. Če je (p,B) \in I, potem pravimo, da točka p leži na bloku B ali, da je incidenčna z blokom B. Pravimo, da sta p in q povezani, če obstaja tak blok B, da je (p,B) \in I in (q,B) \in I.

Glej tudi

Osebna orodja