Implikacija

Iz MaFiRaWiki

Implikacija \Rightarrow je dvomestna logična operacija. Izrazimo jo lahko z negacijo in disjunkcijo:

pq = (¬ p) ∨ q;

Valuacija implikacije je potemtakem: v(pq) = max{(1- v(p)),v(q)}

Pravilnostna tabela

p q pq
0 0 1
0 1 1
1 0 0
1 1 1

Glej tudi

Osebna orodja