Imena, poti, osnovne lastnosti v Windows 7

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Imena datotek in njihove pripone

Vsaka datoteka v sistemu Windows7 ima dva dela, med sabo ločena s piko. V prvem delu je ime datoteke in nam običajno pove vsebino datoteke (npr. seznam_nakupa). V drugem delu za piko je pripona. To je nabor znakov, ki sistemu Windows pomaga ugotoviti, katere informacije so v datoteki in s katerim programom naj jo odpre. Če je ime datoteke seznam_nakupa.txt, je pripona txt. Sistemu Windows pove, da gre za besedilno datoteko, ki jo lahko odprejo programi, povezani s to pripono, kot sta WordPad in Beležnica.


Pripone oziroma končnice

Pripone so običajno v Windows 7 skrite, da je olajšano branje imena datoteke. Znanim tipom pripon Windows 7 doda slikico oziroma ikono tipa datoteke. Tako se ob imenu pojavijo ikone za glasbeno datoteko, ikone za slikovno datoteko, za tekstovno datoteko ali druge.

Dolžina imen v Windows 7

V Windows 7 so lahko daljša imena. Koliko daljša, pa je odvisno od dolžine celotne poti do datoteke (kot je C:\Program Files\seznam_nakupa.txt). V sistemu Windows je pot omejena na 260 znakov. Zato včasih naletimo na napako, ko kopiramo datoteko z dolgim imenom na mesto, ki ima daljšo pot kot trenutno mesto.

Izjeme pri imenih datotek


Nekaterih znakov ni mogoče uporabiti v imenu datoteke: Ti znaki so: \ / ? : * " > < |

Lastnosti datoteke

Kadar ustvarimo datoteko ali mapo, sistem Windows 7 hkrati ustvari veliko skritih informacij o dnevu nastanka, o njeni velikosti ter še več podobnih podatkov. Včasih lahko dodamo lastne skrite informacije, na primer besedilo in oceno glasbenih datotek ali map ali sličice za vsako mapo. Če si želimo ogledati lastnosti datoteke ali mape, kliknemo nanjo z desno miškino tipko in izberemo možnost Lastnosti.

Pokaže se veliko podrobnosti, razdeljene na štiri zavihke.


1. SPLOŠNO: prikazuje vrsto datoteke, njeno velikost, program v katerem se odpre in lokacijo datoteke (njeno pot)


2. VARNOST: na tem zavihku nadzorujemo dovoljenja, oziroma, določamo, kdo lahko dostopi do datoteke in kaj lahko počne z njo.


3. PODROBNOSTI: Na tem zavihku so prikazane podrobnosti o datoteki. Za digitalne fotografije so navedeni podatki EXIF (Exchangeable Image File Format – izmenljivi podatki o slikovni datoteki), model fotoaparata, F-stop, zaslonka, goriščna razdalja in drugi podatki. Pri glasbenih datotekah so prikazani oznaka ID3 (IDentify MP3), izvajalec, naslov albuma, leto, zaporedna številka skladbe, zvrst, dolžina in podobne informacije.


4. PREJŠNJE RAZLIČICE: Windows 7 shranjuje prejšnje različice naših datotek. V primeru prevelikih sprememb datotek lahko poiščemo prejšnje kopije datoteke in s tem rešimo naše delo. Funkcija prejšnja različica deluje v povezavi z funkcijo Obnovitev sistema.


Običajno so vse te podrobnosti skrite, razen če datoteko kliknete z desno miškino tipko in kliknemo Lastnosti.

Windows 7 nam v raziskovalcu nudi možnost pogleda lastnosti vseh datotek. Pri tem lahko izberemo, katere podrobnosti bomo videli.


Osebna orodja