IPv4

Iz MaFiRaWiki

Standard IPv4 omogoča približno 232 = 4.294.967.296 IP naslovov (vse kombinacije niso dovoljene).


IP naslov je 32-mestno binarno število, ki označuje pripadnost naprave omrežju ter identificira napravo znotraj omrežja.
Sestavljen je iz dveh glavnih delov: Network ID (mrežne številke) in Host ID (gostiteljeve številke).

Po konvenciji iz leta 1982 je izražen z štirimi decimalnimi števili, ki so med seboj ločeni s pikami. Razpon števil na razpolago za dodeljevanje ip-naslovov rangira od 0.0.0.0. pa do 255.255.255.255, kar vse skupaj znaša skoraj 4.3 milijarde naslovov.

Prve tri številke v zapisu nam povejo v kateri naslovni razred sodi mreža, na kateri se določena naprava nahaja. Zadnja številka 255 je rezervirana za razpršeno oddajanje (broadcast), številka 1 pa ponavadi za prehod (gateway).

Primer IP naslova:

naslov omrežja + naslov naprave

11011000.11100101.01111111.00111001 (decimalno 216.229.127.57)

Sestavljen je iz 4 bajtov. Naslovni razred je C, prvi trije bajti povedo v katerem omrežju se nahaja računalnik, zadnji bajt pa pove, kateri računalnik je to v tem omrežju.

Glej tudi

Osebna orodja