INSERT (SQL)

Iz MaFiRaWiki

Z ukazom INSERT v SQL v tabelo vstavimo novo vrstico. Osnovni način uporabe:

INSERT INTO tabela (stolpec1, ..., stolpecN) VALUES (izraz1, ..., izrazN)

V tabelo tabela vstavimo novo vrstico z vrednostmi izraz1, ..., izrazN v stolpcih stolpec1, ..., stolpecN. Če kakšen stolpec in pripadajoča vrednost nista omenjena, se uporabi privzeta vrednost ali NULL.

Primer

banka=> INSERT INTO kraj (posta, kraj) VALUES (6000, 'Koper');

Glej tudi

Osebna orodja