Hilbertov prostor

Iz MaFiRaWiki

Hilbertov prostor H je poln vektorski prostor s skalarnim produktom.

Opomba: Razume se, da skalarni produkt inducira normo na H, ki inducira metriko na H, v kateri je H poln.

Osebna orodja