Head (Linux)

Iz MaFiRaWiki

Ukaz head izpiše prvih deset vrstic izbrane datoteke oziroma izbranih datotek na standardni izhod (npr. na zaslon). V primeru, da želimo ukaz uporabiti na večih datotekah, se najprej izpiše ime datoteke (glava, t.i. "header") in nato prvih deset vrstic.

Uporaba:

  • head besedilo.txt
 izpis prvih desetih vrstic datoteke besedilo.txt
  • head -c 10 besedilo.txt
 izpiše prvih 10 byte-ov navedene datoteke
  • head -c -10 besedilo.txt
 izpiše vse razen zadnjih 10 byte-ov navedene datoteke
  • head -n 3 besedilo.txt
 izpiše prve 3 vrstice datoteke z imenom besedilo.txt (namesto prvih deset vrstic)
  • head -n -3 besedilo.txt
 izpiše vse razen zadnjih 3-eh vrstic datoteke z imenom besedilo.txt
  • head -q besedilo.txt ali head --quiet besedilo.txt ali head --silent besedilo.txt
 s tem ukazom povemo, da ne želimo, da nam izpisuje ime datoteke oz. imen datotek
  • head -v besedilo.txt ali head --verbose besedilo.txt
 s tem ukazom povemo, da izrecno želimo, da nam vedno izpisuje ime datoteke oz. imena datotek
Osebna orodja