Hammingova razdalja/Implementacija (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki


Hamming[a_String, b_String] := Module[{s, t, d, m, n, c},
  
  s = a;
  t = b;
  n = StringLength[s];
  m = StringLength[t];
  d = Table[0, {i, 1, n}];
  c = 0;
  
  If[m ≠ n, Return["Niza nista istih dolžin!"]];
  
  For[i = n, i ≥ 1, i--,
   If[StringTake[s, {i}] == StringTake[t, {i}], c = 0, c = 1];
   d[[i]] = c;
   ];
  
  Return[Apply[Plus, d]]
  ]

Hamming::usage = "Funkcija poišče Hammingovo razdaljo med nizoma iste dolžine.";

Primera

Hamming["ana", "bosa"]

vrne

Niza nista istih dolžin!
Hamming["ana", "osa"]

pa vrne

2
Osebna orodja