Grupoid

Iz MaFiRaWiki

Grupoid je kategorija, v kateri je vsak morfizem izomorfizem. Zato lahko strukutro digrafa grupoida na en sam način okrepimo v strukturo simetričnega digrafa.

Včasih je izraz grupoid pomenil množico, opremljeno z asociativno operacijo, ki se po novem imenuje magma.

Zgledi

  • Grupa je grupoid, če nanjo gledamo kot na kategorijo z enim elementom.
  • Grupoid poti v topološkem prostoru X dobimo, če za objekte vzamemo točke X in morfizme poti med točkami, pri čemer so homotopne poti izenačene.
Osebna orodja