Grep (Linux)

Iz MaFiRaWiki

Ukaz grep izpiše vrstice določene datoteke oziroma datotek, ki ustrezajo vzorcu. Privzeto ta ukaz izpisuje vrstice.

Poznamo 3 variante programa: egrep, fgrep in rgrep; pri čemer je egrep isto kot grep - E, fgrep je enačica grep - F, rgrep pa ima za sinonim grep - r.

Primer:

grep Novak telefonskiImenik.txt

Izpiše vse vrstice datoteke telefonskiImenik.txt v katerih se nahaja beseda Novak.

Osebna orodja