GreGAS - Enciklopedija grafov (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

GreGAS - Enciklopedija grafov (GreGAS - Encyclopedia of Graphs)

Primož Lukšič


Torek, 15. maj 2012, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Enciklopedija grafov je spletna enciklopedija zbirk grafov, katere namen je raziskovalcem pomagati poiskati in uporabljati podatke o različnih družinah grafov. Ustvarjena je bila kot del projekta GreGAS, ki ga financira Evropska Znanstvena Fundacija, s ciljem, da postane splošna referenca in arhiv zbirk grafov in podobnih objektov, na voljo za uporabo in prispevke vsem znanstvenikom in raziskovalcem.

Na seminarju bodo predstavljene funkcionalnosti enciklopedije z željo po pridobitvi povratnih informacij in idej za nove vsebine.


Abstract: Encyclopedia of Graphs is an online encyclopedia of graph collections aiming to help researchers find and use data about different families of graphs. It has been created as a part of the ESF funded GreGAS project with the goal of becoming a general reference and repository of graphs and graph-like structures offered to all scientists and researchers for use and to provide new contributions.

At the seminar the functionalities of the Encyclopedia with be presented with the goal of getting feedback and advice on possible new collection to be included.

Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja