Grasselli, Josip; matematični kolokvij april 2003

Iz MaFiRaWiki

Matematiki v anekdotah in izjavah

Josip Grasselli

Univerza v Ljubljani

17. april 2003


Matematike poznamo predvsem po njihovem delu, manj kot osebnosti. Zato so zanimive anekdote, ki o njih govore in izjave, ki so jih dajali. Nekaj tega bo predstavljeno na predavanju.

Osebna orodja