Graphviz

Iz MaFiRaWiki

Graphviz [1] je program za risanje grafov. Na MaFiRa ga uporabljamo za vstavljanje grafov v članke.

Vsebina

Na splošno o Graphviz

Graphviz sestoji iz petih programov:

dot 
hierahični usmerjeni grafi
neato 
splošni neusmerjeni grafi
twopi 
grafi z radialno razvrstitvijo vozlišč
circo 
grafi z krožno razvrstitvijo vozlišč
fdp 
splošni neusmerjeni grafi

Graf z določeno razporeditvijo vozlišč

Če želimo nekatera vozlišča razporediti na vnaprej določene koordinate, uporabimo layout="neato", vozliščem dodamo atribut pos in uporabimo ! na koncu:

Različne razporeditve

Isti graf narisan z različnimi programi:

Dot:

Neato:

Twopi:

Circo:

Fdp:

Eksperimenti

Zgled iz priročnika

Kako narisati logična vrata?


Se en zgled

Pa še en

Še ne dela

Glej tudi

Osebna orodja