Mathematica/Osnovni ukazi v Mathematici/Grafika

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Plot

Plot[f,{x,xmax,xmin}] je ukaz, ki vrne grafični prikaz funkcije f, ko x teče od xmin do xmax

Plot[{f1,f2,...}, {x,xmin,xmax}] je ukaz, ki vrne grafični prikaz funkcij f1,f2,... na intervalu ko x teče od xmin do xmax

Graphics

Graphics[seznam grafičnih ukazov, zaporedje opcij] Show[g] je ukaz, ki prikaže grafični objekt g


Grafični objekti


Dvodimenzionalni grafični objekti:

Točka - Point

Point[{x, y}] - točka s koordinatami {x,y}

Črta - Line

Line[{{x1,y1},{x2,y2},...,{xn,yn}}] - lomljena črta med točkami {x1,y1},{x2,y2},...,{xn,yn}

Krožnica - Circle

Circle[{x,y},r] - krožnica z radijem r in središčem v točki {x,y}

Circle[{x,y},{a,b}] - elipsa s polosema a in b

Disk (Poln krog) - Disc

Disc[{x,y},r] - poln disk z radijem r in središčem v točki {x,y} (podobno kot circle, le da je ta zapolnjen)

Pravokotnik - Rectangle

Rectangle[{xmin,ymin},{xmax,ymax}] - pravokotnik s stranicami vzporednimi koordinatnim osem

Mnogokotnik - Polygon

Polygon[{{x1,y1},{x2,y2},...,{xn,yn}] - poln poligon (mnogokotnik) s stranicami {x1,y1},{x2,y2},...,{xn,yn}

Trodimenzionalni grafični objekti

Točka - Point

Point[{x, y, z}] - točka s koordinatami {x,y,z}

Črta - Line

Line[{{x1,y1,z1},{x2,y2,z2},...,{xn,yn,zn}}] - lomljena črta med točkami {x1,y1,z1},{x2,y2,z2},...,{xn,yn,zn}

Kvader - Cuboid

Cuboid[{xmin,ymin,zmin},{xmax,ymax,zmax}] - kvader


Grafični ukazi

Barvanje

RGBColor[r,g,b] je grafični ukaz, ki vsem naslednjim objektom določi barvo

Debelina črt

Thickness[r] je grafični ukaz, ki vsem naslednjim črtam določi debelino r

Velikost točk

PointSize[r] je grafični ukaz, ki vsem naslednjim točkam določi velikost r

Izpis teksta

Text[expr, {x,y}] je ukaz, ki izpiše expr v koordinati {x,y}


Glej tudi

Osebna orodja