Gottfried Wilheim Leibnitz

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Opis slike
Goffried Wilhelm von Leibniz

Gottfreid Wilhelm von Leibniz se je rodil leta 1646 v Leipzigu. Bil je filozof, matematik, zgodovinar in politik.

Šolal se je v Leipzigu, kjer je študiral pravo. V letih od 1667 do 1676 je bil v službi nadškofa v Mainzu, nato je delal kot knjižničar, kasneje pa kot dvorni kronist.

Kot matematik je neodvisno od I. Newtona obogatil teorijo integralnega in infinitezimalnega računa.

Leta 1674 je izdelal prvi računski stroj, ki je znal poleg seštevanja in odštevanja tudi množiti in deliti. Stroj je lahko množil števila dolga od pet do dvanajst mest, rezultat pa ni smel biti daljši od šestnajstih mest. Računalo je delovalo na človeški pogon.

Leta 1676 je razvil dinamično teorijo gibanja, se ukvarjal s temeljnimi problemi topologije. Bil je eden od predhodnikov sodobne geologije in pisal zgodovinske razprave.


VIR

ANTIČ, I. 2002. Veliki svetovni biografski leksikon. Ljubljana, Mladinska knjiga, str. 608-609

PAHOR, D. in M. DROBNIČ. 2002. Leksikon računalništva in informatike. Ljubljana, Pasadena, str. 237

Osebna orodja