Gostota magnetnega polja

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Gostota magnetnega polja (oznaka B) je vektorska količina, ki opisuje magnetno polje. Definirana je na več načinov, najpogosteje se jo izpelje kot sorazmernostni faktor pri magnetni sili, ki deluje na raven vodnik dolžine l s konstantnim električnim tokom v homogenem magnetnem polju

F = I l\times B

ali pri Lorentzovi sili na enakomerno gibajoč se naboj v homogenem magnetnem polju

F = e v\times B.

Enota za gostoto magnetnega polja je tesla T = \frac{N}{Am} = \frac{Vs}{m^2} ali gauss 1\,gauss = 10^{-4} T.

Zveza z jakostjo magnetnega polja

V neferomagnetnih snoveh velja sorazmernost med gostoto in jakostjo magnetnega polja

B = μμ0H,

pri tem je μ permeabilnost in μ0 indukcijska konstanta. Permeabilnost praznega prostora je 1.

Osebna orodja