Gostota električnega polja

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Gostota električnega polja ali gostota električnega pretoka (oznaka D) je vektorska količina, ki predstavlja električni pretok na enoto površine

D = \frac{\phi_e}{S}.

Gostota električnega polja točkastega naboja

Gostota električnega polja točkastega naboja e je po definiciji enaka

D = \frac{e}{4\pi r^2},

kjer je r2 površina ekvipotencialne ploskve (površina krogle s polmerom r), ki zaobjema točkasti naboj. Gostota polja tako pada s kvadratom razdalje in je pravokotna na ekvipotencialno ploskev, pri tem kaže navzven za pozitivno vrednost naboja, pri negativnem naboju pa proti naboju.

Glej tudi

Osebna orodja