Gornik Tom

Iz MaFiRaWiki

Kontrolna naloga

1) Naloga:

izračunaj spodnje nedoločene integrale

\int\cos(3x) dx

\int\frac{x^2+3x-2}{x-1}dx

\int\sqrt{x^2-5} dx


2) Naloga:

izračunaj integral \int^\infty_0\frac{sin^2ax}{xe^x1}dx, za poljubno realno število a > 0


3) Naloga:

Dano je geometrijsko zaporedje s količnikom q=\frac{3}{4} in prvim členom a1 = 64. Izračunaj prve štiri člene zaporedja ter vsoto prvih 20.

4)Naloga:

Dokaži, da višinska točka, središče očrtanega kroga in težišče ležijo na isti premici. Pomagaš si lahko s spodnjo sliko.

slika:Trikotniki.png


5)naloga:

Izračunaj naslednji limiti

\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{3n^2+n-2}{2n^4-5}

\lim_{n\rightarrow\infty}\sqrt{n^2+3n-4}-n

Osebna orodja