Gnezdenje zank

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka LidijaSterk.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.


Gnezdenje

Tudi zanke so čisto običajni stavki, zato jih lahko uporabljamo znotraj drugih zank. Temu rečemo gnezdenje zank. Pri tem je zelo pomembno, da ne pomešamo števcev posameznih zank (več zank bi načeloma lahko uporabljalo isti števec, a taki primeri so zelo redki). Če bi na primer želeli na zaslon izpisati n vrstic zvezdic, pri čemer bi v prvi vrstici imeli eno zvezdico, v drugi dve, v tretji tri, itn., bi zanki sestavili takole:

  1. for (int i = 1; i <= n; ++i) {
  2. for (int j = 1; j <= i; ++j) System.out.print("*");
  3. System.out.println();
  4. }


Števec i v zunanji zanki šteje vrstice. V i-ti vrstici moramo izpisati i zvezdic, kar storimo v notranji zanki, ki i-krat izpiše po eno zvezdico. Ko je notranje zanke konec, skočimo v novo vrstico, in ponovimo zunanjo zanko (če je pogoj še vedno izpolnjen).

Osebna orodja