Globevnik, Josip; matematični kolokvij oktober 1999

Iz MaFiRaWiki

Analitičnost na družini krivulj

Josip Globevnik

Univerza v Ljubljani

14. oktober 1999


Predstavljenih bo nekaj rezultatov o analitičnosti funkcij, ki izpolnjujejo različne integralske pogoje vzdolž sklenjenih krivulj. Dobro znan klasičen rezultat te vrste je izrek Morere: Če je f zvezna funkcija na območju D in če je integral forme f(z)dz po vsaki krožnici v D enak 0, tedaj je f analitična na D.

Osebna orodja