Prosta entalpija

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Prosta entalpija ali Gibbsov termodinamični potencial (oznaka G) je vsota proste energije in produkta tlaka ter prostornine:

G = F + pV = WnTS + pV = HTS,

pri čemer je G prosta entalpija, F prosta energija, p tlak, V prostornina, Wn notranja energija, T temperatura, S entropija in H entalpija.

Uporablja se kot termodinamični potencial kadar je tlak konstanten.

Osebna orodja