Geometrije odsekov iz povezavno tranzitivnih grafov (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Geometrije odsekov iz povezavno tranzitivnih grafov

Tomaž Pisanski


Torek, 8. marec 2011, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Vsaka incidenčna geometrija ranga dva, ki je praporno (krepko) tranzitivna, določa dvodelen povezavno tranzitiven graf. Po drugi strani pa vsak dvodelen povezavno tranzitiven graf dolocča ne le incidenčno geometrijo, ampak celo geometrijo odsekov. Na predavanju bomo posebno pozornost namenili Borelovi grupi takšne geometrije.

To je poročilo o skupnem, še ne dokončanem delu z več sodelavci. Soavtorji so Julie De Saedeleer, Dimitri Leemans in Mark Mixer.


Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja