Geogebra (Seminarska naloga 2011)

Iz MaFiRaWiki

 • Naslov: Geogebra
 • Naloga: Predstvitev osnovnih orodij v Geogebri
 • Viri:
 1. http://www.geogebra.org/cms/
 2. http://www.geogebra.org/cms/
 3. http://ucilnica.fmf.uni-lj.si/course/view.php?name=PRM-ROM
 • Predavatelj, avtor: Ana Rot
 • Seminar: 23.5.2011


 • Kvizna vprašanja:

Katere funkcije dobimo v zgornji orodni vrstici? (obkoži vse pravilne odgovore)

 1. (*) Pravokotnica
 2. (*) Kot
 3. TaylorjevaVrsta
 4. Histogram
 5. Polinom

Kaj storimo, če želimo skriti oz. prikazati določen objekt v oknu Geogebre?

 1. Kliknemo na objekt in ta se skrije
 2. Tega ne moremo storiti
 3. (*) Kliknemo na krogec pred izpisom objekta v levem delu okna Geogebre

Kaj vpišemo v vnosno polje, da ustvarimo točko?

 1. (*) A = (2,5)
 2. a = (2,5)
 3. A(2,5)
 4. a(2,5)

Kako pridemo do okna kjer imamo pregled nad celotno konstrukcijo?

 1. Možnosti - > Risalna površina
 2. Možnosti - > Opis konstrukcije
 3. (*) Pogled - > Opis konstrukcije
 4. Orodja - > Urejane orodij

Kaj se nam izpisuje v levem oknu Geogebre?

 1. Samo prosti objekti
 2. Samo odvisni objekti
 3. (*) Vse kar narišemo v okno Geogebre
Osebna orodja