Generiranje cikličnih Haarovih grafov z dano valenco (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Generiranje cikličnih Haarovih grafov z dano valenco.

Tomaž Pisanski


Torek, 18. januar 2011, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Prikazali bomo učinkovit program za generiranje cikličnih Haarovih grafov in cikličnih kombinatoričnih konfiguracij za dano valenco. Program je napisan v Pyhtonu in omogoča nekatere pohitritve. Ogledali si bomo tudi nekatere možne dopolnitve in aplikacije.


Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja