Generični razred (Java)

Iz MaFiRaWiki

V Javi je generični razred (angl. generic class) tak razred (Java), ki vsebuje komponente s spremenljivim ali generičnim tipom. V osnovni različici ga definiramo s

public class ImeRazreda<T> {
 ...
}

Tu je T parameter, ki označuje poljuben razred. V definiciji razreda se lahko sklicujemo na T. Nato lahko tvorimo več različic razreda: ImeRazreda<String>, ImeRazreda<Integer>, ... Generični razred nam prihrani delo, saj nam ni treba definirati več zelo podobnih razredov, ampak definiramo samo en generični razred, ki ga uporabljamo pri različnih vrednostih generičnih parameterov.

Primer

Preprosta definicija generičnih seznamov v Javi:

 1. public class Seznam<T> {
 2. boolean prazen;
 3. T glava;
 4. Seznam<T> rep;
 5. public Seznam() { prazen = true; }
 6. public Seznam(T g, Seznam<T> r) {
 7. prazen = false; glava = g; rep = r;
 8. }
 9. ...
 10. }

Tako definiran razred ima nedoločeni parameter T, ki označuje tip elementov seznama. Seznam nizov je torej Seznam<String>, seznam celih števil je Seznam<int>.

Glej tudi

Viri

Osebna orodja