Generična koda

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Generična koda ali angleško generics

Generična koda (generics) zagotavlja varno rabo podatkovnih tipov v javanskih podatkovnih strukturah že v času prevajanja ter odpravlja potrebo po pretvarjanju tipov (casting). Prednost generične kode je v tem, da že prevajalnik zazna napačno rabo podatkovne strukture in se na primer pritoži, če želimo v seznam besede shraniti karkoli drugega kot niz (String).

 
List<String> besede = new ArrayList<String>();

Generiki

Če pa želimo program pisati tako,da lahko v naš seznam shranimo katerikoli tip, potem namesto String napišemo veliko tiskano črko T. Sedaj pa lahko vnesemo v ta seznam katerikoli podatkovni tip. Temu se v javi reče, da delamo z generiki.

 
List<T> karkoli = new ArrayList<T>();

Opomba

Uporaba generične kode in s tem generikov je nova, saj se pojavlja šele od jave 5 naprej (JDK 1.5). Ker je zelo uporabna, je pričakovati, da se bo množično razširila v številne projekte.

Osebna orodja