Generator s pomočjo množenja

Iz MaFiRaWiki

Ta generator je v primerjavi z generatorjem, ki temelji na kvadriranju, boljši. Naključna števila se pomnožijo z drugim naključnim številom. Tako se dobi novo naključno število. Takšen generator uporablja enačbi:

RNMi+1=RNi*RNi-1
RNi+1=Reži(RNMi+1)

Za generator, ki temelji na množenju se uporabita dve semeni, ki se ju med seboj zmnoži. Iz produkta se dobi novo naključno število, s pomočjo postopka, ki je uporabljen pri generatorjih temelječih na kvadriranju.

Prikaz delovanja algoritma:

Imamo podana dva n-mestna števila-semena (npr.: 62 in 35, n=2).

RN0=62, RN1=35,
//vzamemo semena 62 in 35,
RNM1=2170
//semena zmnožimo,
RN2=17
//pogledamo dolžino zmnoženega števila, (2*n= 4-mestno število, če je res 4-mestno, potem izvedemo rezanje in sicer na vsaki strani n/2, drugače spredaj dodamo ustrezno število ničel in še le nato izvedemo rezanje),v tem primeru odrežemo robne cifre števila 2170,
RNM2=0595
//zmnožimo 17 in 35,
RN3=59
//odrežemo robne cifre številu 0595,
RNM3=1003
//zmnožimo 59 in 17,
RN4=0
//odrežemo robne cifre, zaporedje se izrodi - vrača samo število 0.
Osebna orodja