Generator s pomočjo kvadriranja

Iz MaFiRaWiki

To je preprosti generator, ki s kvadriranjem n mestnega števila dobimo 2n mestno število. Kvadratnemu številu na vsaki strani odrežemo enako število cifer in tako dobljeno naključno število uporabimo v nadaljevanju za seme. Ustrezni enačbi sta:

RNMi+1=(RNi)2
RNi+1=Reži(RNMi+1)

Funkcija Reži pri drugi enačbi odreže robne cifre števila RNMi+1.

Prikaz delovanja algoritma:

Imamo podano n-mestno število-seme (npr.: 62, n=2).

RN0=62
//vzamemo seme 62,
RNM1=3844
//kvadriramo seme,
RN1=84
//pogledamo dolžino kvadriranega števila (2*n= 4-mestno število, če je res 4-mestno, potem izvedemo rezanje in sicer na vsaki strani n/2,
drugače spredaj dodamo ustrezno število ničel in še le nato izvedemo rezanje),v tem primeru odrežemo robne cifre številu 3844,
RNM2=7056
//kvadriramo 84,
RN2=05
//odrežemo robne cifre številu 7056,
RNM3=0025
//kvadriramo 5,
RN3=02
//odrežemo robne cifre številu 0025,
RNM4=0004
//kvadriramo 2,
RN4=00
//odrežemo robne cifre, zaporedje se izrodi - vrača samo število 0.
Osebna orodja