Razpad gama

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Gama razpad)
Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Pri razpadu gama se jedro atoma ne spremeni. Atoms preide iz vzbujenega stanja v nižje stanje in pri tem izseva foton, imenovan delec gama (oznaka γ). Energijska razlika med stanjema se pojavi kot energija izsevanega fotona in sprememba kinetične energije atoma (ohranitev gibalne količine). Slednja je precej manjša, tako da lahko običajno privzamemo, da foton odnese vso energijo. Simbolično opišemo razpad gama takole:

{}_Z^A\!X^* \to {}_Z^A\!X + \gamma (zvezdica predstavlja vzbujeno stanje).

Glej tudi

Osebna orodja