Galilejeva transformacija

Iz MaFiRaWiki

Galilejeva transformacija je matematično orodje, ki povezuje opisa dogodkov med dvema inercialnima sistemoma O in O'. Uporablja se pri klasični relativnosti, to je pri hitrostih, ki so zanemarljive v primerjavi s hitrostjo svetlobe v vauumu.

Če ob t = 0 koordinatna sistem sovpadata in se O' oddaljuje od O s konstantno hitrostjo u v smeri x, je transformacija sledeča:

x' = xut,
y' = y,
z' = z,
t' = t.
Osebna orodja