Funkcijska relacija

Iz MaFiRaWiki

Funkcijska relacija R med množicama A in B je podmnožica kartezičnega produkta A × B, ki je

  1. polna: za vsak x ∈ A obstaja y ∈ B, da velja (x,y) ∈ A × B
  2. enolična: če velja (x,y) ∈ R in (x,y') ∈ R, je y = y'

Funkcijska relacija določa funkcijo f : A → B s predpisom f(x) = "tisti y ∈ B, za katerega velja (x,y) ∈ R". Velja tudi obratno: vsaka funkcija f : A → B določa funkcijsko relacijo R = {(x,f(x))| x ∈ A} ⊆ A × B.

Glej tudi

  1. relacija
  2. funkcija
Osebna orodja