Funkciji sin(x) in cos(x) (Seminarska naloga 2011)

Iz MaFiRaWiki

 1. Viri:
  1. http://freeweb.siol.net/ostroz14/kotne_funkcije/sinus.html
  2. http://freeweb.siol.net/ostroz14/kotne_funkcije/kosinus.html
  3. http://www.e-um.si/lessons/519/
  4. http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/trigo_f.html
  5. http://www.google.si/search?q=funkcija+kosinus&hl=sl&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&aq=0s&aqi=g-s1&aql=&oq=funkcija+cosinus
 1. Predavatelj, avtor: Špela Marinčič
 2. Seminar: 11. 5. 2011
 3. Predstavitev: Media: PotekPredstavitve.pdf
 4. Seminarska naloga: Media:Seminar.pdf
 5. Kvizna vprašanja:
  1. Funkcija sin(x) je:
   1. Soda.
   2. (*)Liha.
   3. Ni niti soda niti liha.
  2. Funkcija cos(x) je definirana:
   1. (*)Na celi realni osi.
   2. Samo na pozitivnem delu realne osi.
   3. Samo na negativnem delu realne osi.
  3. Kaj je skupna lastnost obeh funkcij:
   1. Ničle
   2. Minimumi
   3. Maksimumi
   4. (*)Preiodičnost z osnovno periodo 2π.
  4. Pri risanju funkcij cos(x) in sin(x) sem si pomagala z naslednjima programoma:
   1. GeoGebra, Excel
   2. (*)Octave, GeoGebra
   3. Octave, Paint
  5. Funkcija cos(x) ima ničle pri x=π/2 + kπ, kjer je k:
   1. Naravno število
   2. Kompleksno število
   3. (*)Celo število
  6. Obkroži pravilni odgovor:
   1. Funkcija sin(x) je zvezna, cos(x) pa ne.
   2. (*)Obe funkciji sta zvezni.

(*)Označen je pravilni odgovor

Osebna orodja