Funkciji sin(x) in cos(x) (Seminarska naloga)

Iz MaFiRaWiki

Funkciji sin(x) in cos(x)

 1. Naloga: Obravnavajte funkciji sin(x) in cos(x). Za definicijo navedite nekatere lastnosti in zveze,

narišite nekaj slik.

 1. Viri:
  1. http://sl.wikipedia.org/wiki/Kosinusni_izrek
  2. http://sl.wikipedia.org/wiki/Sinusni_izrek
  3. http://freeweb.siol.net/ostroz14/kotne_funkcije/sinus.html
  4. http://freeweb.siol.net/ostroz14/kotne_funkcije/kosinus.html
  5. http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/trigo_f.html
  6. http://www.e-um.si/lessons/336/
  7. http://www.e-um.si/lessons/264/
 2. Predavatelj, avtor: Zalka Selak
 3. Seminar: 19.4.2010
 4. Predstavitev:

Slika:SinusKosinus.pdf

 1. Seminarska naloga:

Slika:SinusKosinus1.pdf

 1. Kvizna vprašanja:

1. Koliko je sin 105°?

 • 0.966
 • 0.965
 • 1/2
 • 0


2. Kotna funkcija sinus je v pravokotnem trikotniku definirana kot razmerje med..

 • nasprotno kateto in priležno kateto
 • nasprotno kateto in hipotenuzo
 • priležno kateto in nasprotno kateto
 • priležno kateto in hipotenuzo

3. Funkcija kosinus je liha funkcija.

 • drži
 • ne drži

4. Funkcija sinus je periodična funkcija s periodo pi .

 • drži
 • ne drži

5. Katera formula je značilna za adicijski izrek?

 • sin x + sin y = 2 sin (x+y)/2 cos (x-y)/2
 • sin 2x = 2 sin x cos x
 • cos(x + y) = cos x cos y - sin x sin y
 • cos x cos y = 1/2 (cos(x + y) + cos(x - y))

6. definicijsko območje funkcije sinx je na intervalu [-1,1]

 • drži
 • ne drži
Osebna orodja