Funkcija Gamma (Seminarska naloga 2010)

Iz MaFiRaWiki

Funkcija Γ

 1. Naloga: Obravnavajte funkcijo Γ. Za definicijo navedite nekatere lastnosti in zveze,

narišite nekaj slik.

 1. Viri:
  1. http://sl.wikipedia.org/wiki/Funkcija_gama
  2. Mirko Dobovišek, Skripta za Matematiko 2 (VSŠ)
 2. Predavatelj, avtor: Monika Rebernišek
 3. Seminar: 17.5.2010
 4. Predstavitev:Slika:PredstavitevFunkcijaGamma.pdf
 5. Seminarska naloga:Slika:SeminarskaNalogaZaKOM.pdf
 6. Kvizna vprašanja:
  1. Funkcija Г je definirana za:
   1. s<0
   2. s<1
   3. s>0
   4. s>1
  2. Katera od naslednjih trditev drži?
   1. Г(s+1)=sГ(s-1)
   2. Г(s+1)=sГ(s)
   3. Г(s+1)=(s+1)Г(s)
  3. Funkcija Г je na pozitivni abscisni osi konkavna.
   1. drži
   2. ne drži
  4. Kateri dve trditvi sta pravilni?
   1. Г(n)=(n+1)!
   2. Г(n+1)=n!
   3. Г(n+1)=(n+2)!
   4. Г(n+2)=(n+1)!
  5. Katera od naslednjih trditev je pravilna?
   1. Funkcija Г ima pol sode stopnje pri negativnih argumentih.
   2. Funkcija Г ima pol lihe stopnje pri negativnih argumentih.
   3. Funkcija Г ima pol sode stopnje pri pozitivnih argumentih.
   4. Funkcija Г ima pol lihe stopnje pri pozitivnih argumentih.
Osebna orodja