France Križanič

Iz MaFiRaWiki

Oris življenja in dela

France Križanič
Enlarge
France Križanič

France Križanič, avtor več matematičnih del, od poljudnoznanstvenih do visokošolskih učbenikov, se je rodil v Mariboru 3. marca 1928. Na tedanji Prirodoslovno-matematični fakulteti Univerze v Ljubljani je študiral matematiko in diplomiral leta 1951. Doktoriral je leta 1955 na isti fakulteti z doktorsko disertacijo s področja variacijskega računa in kmalu potem postal docent. V letih 1959-60 se je izpopolnjeval na Univerzi v Moskvi pri znamenitem prof. Gelfandu. Leta 1964 je postal izredni, leta 1975 pa redni profesor za matematiko Univerze v Ljubljani. Med drugim je opravljal funkcije dekana Fakultete za naravoslovje in tehnologijo ter predsednika Društva matematikov, fizikov in astronomov Republike Slovenije. Leta 1996 se je upokojil. Umrl je leta 2002.

Morda je med največjimi njegovimi zaslugami, da je v slovensko matematično šolo prinesel cel niz v svetu novih področij. Že v petdesetih letih je začel ustanavljanje seminarjev, na katerih so študirali funkcionalno analizo, topološke grupe, diferencialne operatorje, komutativne Banachove algebre in aproksimativne metode.

Ne malo zaslug je imel Križanič tudi pri ustanavljanju nove smeri študija matematike na Univerzi v Ljubljani.V petdesetih letih se je namreč vpis na pedagoško smer matematike začel zmanjševati in porodila se je ideja o ustanovitvi Tehnične matematike, ta je kasneje konec sedemdesetih let prerasla v dve smeri: uporabno in teoretično matematiko. Na smeri Tehnična matematika je profesor Križanič uvedel več novih predmetov, kot so diferencialne enačbe in numerična matematika, bil pa je tudi eden prvih profesorjev na Slovenskem, ki je predaval o elektronskih računalnikih.

Že v petdesetih letih se je Križanič začel uveljavljati tudi kot eden najplodovitejših slovenskih piscev matematičnih del. Poleg poljudnoznanstvenih del npr. Kratkočasna matematika in Križem po matematiki, je tu niz univerzitetnih učbenikov, za njegovo pisanje pa je značilen izviren, sočen in duhovit izraz, ki močno presega dotlej prevladujoče resno in suhoparno pisanje matematičnih tekstov. Zelo pogumna je bila tudi njegova terminologija, ki uvaja mnoge zanimive slovenske izraze namesto tujk.

V šestdesetih letih je napisal svoje prve srednješolske učbenike, ob katerih so zrasle mnoge generacije slovenskih gimnazijcev; takrat je tudi v srednješolsko matematiko vnesel precej novosti. Ko pa je dvajset let kasneje s svojo drugo generacijo srednješolskih učbenikov stopil še nekoliko dlje, so nekateri slovenski matematiki menili, da je šel korak predaleč. Ob tem razdoru se je profesor Križanič nekoliko umaknil. Odtlej je večinoma predaval študentom fizike. Iz teh predavanj s poudarki na področjih matematike, ki so zanimiva za uporabo v fiziki, sta nastali dve izmed njegovih zadnjih mojstrovin, več kot 600 strani obsegajoči deli, Temelji realne matematične analize in Vektorska in tenzorska analiza.

Za svoja prizadevanja je prejel nagrado Zveze društev matematikov, fizikov in astronomov, red dela z zlatim vencem in dvakrat Levstikovo nagrado.


Bibliografija

 1. Kratkočasna matematika, Ljubljana, Mladinska knjiga 1951.
 2. Križem kražem po matematiki, Ljubljana, Mladinska knjiga 1960.
 3. Elektronski aritmetični računalniki, Ljubljana, Mladinska knjiga 1960.
 4. Vektorji, matrike, tenzorji, Ljubljana, Mladinska knjiga 1962.
 5. Aritmetika, algebra in analiza – I.del, Ljubljana, Državna založba Slovenije 1963.
 6. Operatorski račun in integralske transformacije, Ljubljana, univerza v Ljubljani 1965.
 7. Vektorska in tenzorska analiza, Ljubljana, Mladinska knjiga 1966.
 8. Aritmetika, algebra in analiza – II.del, Ljubljana, Državna založba Slovenije 1964.
 9. Aritmetika, algebra in analiza – III.del, Ljubljana, Državna založba Slovenije 1964.
 10. Aritmetika, algebra in analiza – IV.del, Ljubljana, Državna založba Slovenije 1964.
 11. Linearna algebra in linearna analiza, Ljubljana, Mladinska knjiga 1969.
 12. Funkcije več kompleksnih spremenljivk, Ljubljana, Inštitut matematiko, fiziko in mehaniko 1971.
 13. Topološke grupe, Ljubljana, Inštitut matematiko, fiziko in mehaniko 1974.
 14. Navadne diferencialne enačbe in variacijski račun, Ljubljana, Državna Založba Slovenije 1974.
 15. Liejeve algebra, Ljubljana, Društvo matematikov, fizikov in astronomov 1978.
 16. Linearna algebra, Ljubljana, Društvo matematikov, fizikov in astronomov 1978.
 17. Matematika – prvo berilo, Ljubljana, DZS 1981.
 18. Matematika – drugo berilo, Ljubljana, DZS 1981.
 19. Matematika – tretje berilo, Ljubljana, DZS 1981.
 20. Matematika – četrto berilo, Ljubljana, DZS 1985.
 21. Linearna analiza na grupah, Ljubljana, DZS 1982.
 22. Nihalo, prostor in delci, Ljubljana, Slovenska matica 1982.
 23. Temelji realne matematične analize, Ljubljana, DZS 1990.
 24. Vektorska in tenzorska analiza - abeceda globalne analize,Ljubljana, DZS 1996

Vir

Omladič, Matjaž: Prof. dr. France Križanič 70 – letnik, Delo z dne 27. februarja , Ljubljana 1998

Osebna orodja