Fotocelica

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Fotocelica je steklena bučka, iz katere je izsesan zrak, na njenih koncih pa se nahajata elektrodi: anoda in katoda. Iz katode izhajajo elektroni, kadar nanjo pada svetloba izbrane valovne dolžine, zato ji pravimo fotokatoda. Zaradi napetosti med fotokatodo in anodo izbiti elektroni usvarijo električni tok, imenovan fotoelektrični tok, ki pri konstantni napetosti in valovni dolžini narašča z naraščajočo osvetlitvijo. Dokler je napetost na anodi pozitivna, jo dosežejo vsi izbiti elektroni, ko pa se na njej začne ustvarjati negativna napetost, jo dosežejo le še elektroni z dovolj kinetične energije (vsi elektroni nimajo enake kinetične energije, saj so jo nekateri nekaj izgubili pri izhodu iz kovine). Ko anode ne dosežejo več niti elektroni z maksimalno kinetično energijo Kmax, je dosežena napetost Vs:

K_{max} = e\,V_s,

kjer je e naboj elektrona.

Pri določeni frekvenci νm pa pade Vs na 0V, električnega toka ni niti pri pozitivni napetosti na anodi. Svetloba s frekvenco manjšo od νm ne more povzročiti fotoefekta. Za frekvence večje od νm Vs narašča linearno s frekvenco.

Osebna orodja