Forstnerič, Franc; matematični kolokvij januar 1999

Iz MaFiRaWiki

Od Riemannovih ploskev do Steinovih mnogoterosti

Franc Forstnerič

Univerza v Ljubljani

14. januar 1999


Namen predavanja je opisati nekaj osnovnih problemov sodobne kompleksne analize, povezanih s simetrijami kompleksnih prostorov in z njihovimi vložitvami v modelne prostore kot so kompleksni evklidski in projektivni prostori. Predavanje bo elementarno in primerno za širši krog matematične javnosti.

Osebna orodja