Float (Java)

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Float)
Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

float v Javi je primitivni podatkovni tip z velikostjo 32 bitov, in sicer 1 bit za predznak, 23 za mantiso, 8 za eksponent (po standardu IEEE 754). Decimalna števila se izražajo po formuli p(m\times 2^e), kjer je p predznak, m mantisa in e eksponent. Zajema števila od približno -1038 do približno 1038.

Označuje pozitivno ali negativno decimalno število, ki je natančno na približno 7 decimalk. Poleg decimalnih števil lahko spremenljivka tipa float shrani še pozitivno in negativno ničlo, omogoča pa tudi zapis pozitivne in negativne neskončnosti ter posebne vrednosti NaN (not a number). Ker je število decimalnih mest omejeno, je računanje s števili tipa float v Javi nenatančno.


 • Zapis:
  > eksponentna oblika: 1.25e1f

Java zapis z decimalno piko avtomatsko obravnava kot double.


 • Osnovne operacije :
  > seštevanje +
  > odštevanje -
  > množenje *
  > deljenje /


 • Primer uporabe:

public class OperacijeFloat{

  public static void main (String [] args){
   float x = (float)12.3;
   float y = 6.55e1f;
   float vsota = x + y;
   float razlika = x - y;
   float produkt = x * y;
   float kvocient = x / y;
   System.out.println(vsota);
   System.out.println(razlika);
   System.out.println(produkt);
   System.out.println(kvocient);
  }

}

 • Dobimo naslednje vrednosti:
  > vsota 77.8
  > razlika -53.2
  > produkt 805.65
  > kvocient 0.18778627
Glej tudi

Osebna orodja