Final

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Final je eno najbolj uporabljeno določilo v Javi. Ko deklariramo final neki vrednosti, vemo, da se ta vrednost ne bo spremenila skozi cel program. Programerji s tem določilom razumemo program, Java pa lahko bolj optimizira rezultat.

Npr., ko deklariramo dolocilo final int N=5 , pomeni da bo int N imel skozi celoten program vrednost 5.

Iz razreda z določilom final ne moremo izpeljati podrazredov (torej final prepove dedovanje iz tega razreda).

Osebna orodja