FIFO

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Fifo)
V podčlanku /METARAM najdete tudi študentski prispevek na to temo,

ki ga želimo združiti s tem člankom.

Izraz FIFO (angl. first in, first out) opisuje način računalniške obdelave podatkov, kjer se najprej obdelajo podatki, ki so bili prvi vnešeni. FIFO je uporabljen pri podatkovni strukturi vrsta.

Čakalna vrsta pri tiskanju je primer FIFO. Najprej je natisnjen dokument, ki je bil prvi poslan na tiskanje. Drugi dokument v čakalni vrsti se natisne šele takrat, ko je prvi dokument v celoti natisnjen.

Sklad je podatkovna struktura, ki ni FIFO ampak LIFO. Najprej s sklada vzamemo element, ki je bil postavljen na sklad nazadnje.

Osebna orodja