Fibonaccijevo zaporedje(Seminarska naloga 2011

Iz MaFiRaWiki

=FIBONACCIJEVO ZAPOREDJE - Mihaela Kosič - 6.6.2011


 1. Naloga: Predstavitev Fibonaccijevega zaporedja
 2. Viri:
  1. http://sl.wikipedia.org/wiki/Fibonaccijevo_%C5%A1tevilo
  2. http://sl.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Fibonacci
  3. http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibnat.html
 3. Predavatelj, avtor: Mihaela Kosič
 4. Seminar: 6.6.2011
 5. Predstavitev: Media:FibonaccijevoZaporedje-Predstavitev.pdf
 6. Seminarska naloga: Media:Fibbonacijevo_zaporedje.pdf
 7. Kvizna vprašanja:
  1. Prvih 7 členov Fibonaccijevega zaporedja je naslednjih:
   1. 1,2,3,5,8,13,21
   2. 1,2,2,3,5,8,13
   3. (*)1,1,2,3,5,8,13
  2. Zlato razmerje je število, katerega decimalni del:
   1. je končen in ima periodo
   2. ni končen in ima periodo
   3. je končen in nima periode
   4. (*)ni končen in nima periode
  3. Približno koliko kilometrov znaša 144 milj(s pomočjo uporabe fibonaccijevih števil)?
   1. (*)233
   2. 231
   3. 232
  4. Približno koliko stopinj meri tako imenovani Fibonaccijev oziroma zlati kot?
   1. 136,5°
   2. (*)137,5°
   3. 138,5°
  5. Računanje Fibonaccijevih členov z matrično enačbo uporabljamo za:
   1. računanje majhnih vrednosti n
   2. (*)računanje velikih vrednosti n
  6. Fibonaccijeva števila se v Pascalovem trikotniku pojavijo kot:
   1. produkt diagonalnih členov
   2. razlika diagonalnih členov
   3. (*)vsota diagonalnih členov
Osebna orodja