FIFO/METARAM

Iz MaFiRaWiki

Kratica FIFO predstavlja First In First Out (prvi noter gre prvi ven) način delovanja. Tale izraz opiše princip vrste ali first-come, first-served (FCFS) načina obnašanja: torej kar pride prvo, je obravnavano kot prvo, kar pride naslednje počaka, da se prvo konča.
"Stvar" je podobna kot obnašanju ljudi v vrsti, zapustijo vrsto, v kakršnem vrstnem redu so prišli.FCFS je drugo ime za FIFO operacijski sistem načrtovanega algoritma, kateri da vsak procesen CPU čas prihoda.
Prioritetna vrsta je sprememba vrste, katere ne usposobijo za FIFO, ker ni natančno opisana od podatkovnega strukturnega vedenja.
Teorija vrste obsega bolj globalen pojem vrste, primerno kot interakcije med striktnimi FIFO vrstami.

Izraz FIFO lahko uporabimo v različnih kontekstih:Znanju računalništva

Podatkovne strukture

Izraz računalinška znanost se nanaša na obdelane vrstne podatke. Vsaka točka je spravljena v vrsti podatkovne strokture. Prvi dodan podatek v vrsto bo prvi odstranjen podatek, ki zaporedno nadaljuje proces v isto vrsto. To je tipična navada za vrsto.

Tipična podatkovna struktra, zgleda:

struct fifo_node {
 fifo_node *next;
 value_type value;
};
 class fifo
 {
  fifo_node *front;
  fifo_node *back;
  fifo_node *dequeue(void)
  {
   fifo_node *tmp = front;
   front = front->next;
   return tmp;
  }
  queue(value)
  {
   fifo_node *tempNode = new fifo_node;
   tempNode->value = value;
   tempNode->next = back;
   back = tempNode;
  }
 }

Elektrika


po FIFO principu:
 • tekoči trak
 • vrsta pred blagajno
Osebna orodja