Evolucijsko računanje in genetski algoritmi(Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Evolucijsko računanje in genetski algoritmi

Primož Skale

Torek, 11. maj 2010, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Evolucijsko računanje je področje računalniške znanosti, ki se uporablja pri optimizaciji problemov. Začetki razvoja segajo v 60. leta prejšnjega stoletja, širšo javnost pa je doseglo v 90. letih. Evolucijsko računanje delimo na štiri področja (evolucijsko programiranje, genetski algoritmi, genetsko programiranje in evolucijske strategije), kjer so genetski algoritmi najbolj raziskani in uporabljeni.

V seminarju bomo predstavili osnovno idejo delovanja evolucijskega računanja (naravna selekcija, mutacija, križanje, ipd) in predstavili delovanje genetskih algoritmov.

Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja