Ethernet

Iz MaFiRaWiki

Pri podatkovnih omrežjih se najpogosteje rabi izraz ethernet, ki je navadno kar sinonim za omrežje. Ethernet je v bistvu ime za danes daleč najbolj priljubljen standard za povezovanje naprav, oziroma računalnikov v omrežje. Zamisel prvotnega etherneta je v tem, da so vse naprave v omrežju povezane na skupni kabel in tako lahko komunicirajo s katerokoli napravo v omrežju. Tako lahko omrežje preprosto razširimo z dodajanjem novih naprav, pri tem pa poseg v že postavljene dele omrežja ni potreben. Pri tem posamezne naprave uporabljajo protokole - pravila za prenos podatkov po omrežju. Za to, da lahko dve napravi prenašata podatke med seboj, morata uporabljati isti protokol. Posamezne naprave podatke pošiljajo v paketkih, tako imenovanih okvirih (frame), ki potujejo po omrežju. Vsak podatek mora imeti naslov pošiljatelja in prejemnika, iz tega pa tudi sledi, da mora imeti vsaka naprava v takem omrežju unikaten naslov. Vsak okvir se pošlje vsem napravam v omrežju in vsi prejemniki najprej preverijo, ali je bil okvir namenjen njim. Če je naslov prejemnika enak naslovu naprave, ta prebere podatke v okviru, v nasprotnem primeru pa okvir zavrže, ne da bi uporabila vsebino.

Podatki se v ethernetnem omrežju pošiljajo po treh pravilih. Prvo smo že omenili: vse naprave v omrežju sprejmejo podatek, ki ga pošlje ena izmed naprav v omrežju. Drugo pravilo poskrbi za to, da naprave ne pošiljajo podatkov druga čez drugo. Vsaka naprava pred pošiljanjem najprej preveri, ali je omrežje na voljo, se pravi, da nobena druga naprava ne pošilja podatkov. Še vedno pa se lahko zgodi, da dve napravi hkrati preverita, ali je omrežje na voljo, in potem začneta pošiljati podatke hkrati, tako da pride do trka podatkov. V tem primeru naprava neha pošiljati podatke in počaka neki naključen čas, preden poskusi znova.

Ethernet, kot ga poznamo danes, se je v zadnjih 30 letih seveda razvijal in tako danes dosegamo veliko večje hitrosti prenosa kakor nekdaj. Drugačen je tudi način povezovanja: včasih so bile naprave povezane s koaksialnim kablom v verigo, danes so povezane s kabli UTP ali optičnimi kabli v zvezdasta omrežja, ki se med sabo zopet povezujejo v zvezde ali verige. Uporaba stikal v omrežjih je tudi izničila nekatere težave prvih ethernetnih omrežij, še posebej pa bi izpostavili trke, ki jih v sodobnih omrežjih ni več.

Današnja omrežja ethernet za prenašanje podatkov med posameznimi napravami navadno uporabljajo protokol TCP/IP. Gre za protokol, ki ga za komunikacijo uporablja internet, v zadnjih nekaj letih pa se je razširil tudi pri povezovanju računalnikov v krajevna omrežja, tako da so skoraj vsa sodobna omrežja vrste TCP/IP. Pri tem protokolu se podatki po omrežju prenašajo v paketkih, naslove naprav v omrežju pa sestavljajo štiri številke med 0 in 255, čemur pravimo številka IP. Vsaka naprava v omrežju mora imeti svojo unikatno številko IP.

Osebna orodja