Entropija idealnega plina

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Pri obrnljivi spremembi stanja idealnega plina je sprememba entropije enaka:

\Delta S = mc_V ln(\frac{T_2V_2^{\varkappa - 1}}{T_1V_1^{\varkappa - 1}}).

Od tod sledi, da je sprememba entropije pri izentropni spremembi (TV^{\varkappa - 1} = konst.) enaka nič.

ΔS je sprememba entropije, m masa plina, cV [fspecifična toplota pri stalni prostornini]], T temperatura, V prostornina, indeksa 1 in 2 pa predstavljata začetno in končno stanje.

Osebna orodja