Enostaven graf

Iz MaFiRaWiki

Graf je enostaven, če nima zank in vzporednih povezav. Enostaven graf lahko definiramo tudi kot:

  1. Enostaven graf G = (V,{\sim}) je množica vozlišč V z dvojiško irefleksivno simetrično relacijo \sim, ki ji pravimo sosednost.
  2. Enostaven graf G = (V,E) je množica vozlišč V in množica povezav E, kjer je E podmnožica množice neurejenih parov iz V.

Glej tudi

Osebna orodja