Enakomerno zvezna preslikava

Iz MaFiRaWiki

Preslikava f : M \to N med metričnima prostoroma je enakomerno zvezna, če za vsak ε > 0 obstaja tak δ > 0, da za vse x, y \in M iz d(x,y) < δ sledi d(f(x),f(y)) < ε.

Vsaka enakomerna preslikava je tudi zvezna.

Osebna orodja